Barnehagedagen 2021

Barnehagedagen markeres på litt ulike måter på avdelingene i dag

Noen har lagd ulike spill, her er 3 på rad:

En annen avdeling har sortert hva som skal i havet og i søplekassa: