Velkommen til Milla!

På Milla går det 19 barn mellom 3 og 6 år. Personalet består i år av 2 pedagoger (tilsammen 150%), 1 fagarbeider (100%), 1 assistent (50%) og 1 støtteassistent (100%). 

Barnegruppa deles store deler av dagen. Noen er ute mens andre er inne på avdelingen eller benytter rom i barnehagen som er felles. Vi har også en eller flere turdager i uka for delt barnegruppe. 

Barna som spiser frokost i barnehagen, har med seg egen mat. Frokosten spises inne på avdelingen. Utover dette serverer barnehagen lunsj, ettermiddagsmat, frukt og melk.

Vi har stort fokus på sosiale ferdigheter og språk. Dette jobber vi med gjennom hele dagen, både i strukturerte voksenstyrte aktiviteter og i rutinesituasjoner gjennom dagen. 

For å ivareta barnehagens barnesyn "jeg er meg og jeg duger", er vi opptatt av at alle barn skal føle seg sett, hørt og akseptert som sitt unike individ. 

Velkommen til oss!