Disse sitter i styret og SU 2021

Styret 2021: 

Leder: Magnus Lund

Nestleder: Trine Fjellstad

Styremedlem: Pål Kjus

Styremedlem: Tina Barlie Thorbjørnsen

Vara styremedlem: Eskil Hauger

Ansattes representanter: Elsa Vangsal og Anja Abrahamsen

Vara ansattes representanter: Kristin Berg Winje

 

Nylende barnehage har utarbeidet en instruks for styret. Link finner du under: 

Instruks for styret i Nylende Barnehage

 

 

Samarbeidsutvalget (SU) 2021:

Leder: Trine Fjellstad- eiers representant

Helene Nordby- foreldrerepresentant

Stina Kandola- foreldrerepresentant

Tone Tidemann- barnehagens representant

Ida Stubberud- barnehagens representant

Lalla Melbye- styrer

 

Nylende Barnehage har utarbeidet en instruks for SU. Link finner du under:

Instruks for samarbeidsutvalget i Nylende Barnehage

 

Har du saker du vil ha behandlet i Styret eller SU, send en mail til barnehagen så vil barnehagen videresende din henvendelse. 

Barnehagens mailadresse er: styrer@nylendebarnehage.no