Velkommen til Ruskesara!

Barnehagens eldste bygg består av 2 småbarnsavdelinger, Ludde og Ruskesara. Det er 13 barn på hver av avdelingene. Det er et nært samarbeid mellom avdelingene, som også deler utelekeområde. Dette disponeres kun av de to småbarnsavdelingene og er derfor tilpasset denne aldersgruppen. 

Barnegruppene på småbarn deles store deler av dagen. Noen er ute mens andre er inne på avdelingen eller disponerer rom i barnehagen som er felles. 

Barna spiser felles frokost på kjøkkenet på morgenen sammen med barna fra avdeling Ludde. De barna som spiser frokost i barnehagen, har med seg egen mat. Utover det serverer barnehagen lunsj, ettermiddagsmat, frukt og melk.

Soving foregår inne på soverommene og ute i vogn med sovevakt. 

På Ludde og Ruskesara jobber det 3 pedagoger, 5 fagarbeidere, 1 assistent og 1 lærling.  

Velkommen til oss!