Resultater

Under finner dere link til barnehagefakta, som sier noe om pedagog- og bemanningsnorm, samt foreldretilfredshet. Barnehagen gjennomførte ikke foreldreundersøkelse i 2020 grunnet pandemien.