Opptak

Under finner du aktuelle linker i forbindelse med opptak. Til hovedopptaket er det søknadsfrist 28. februar. Utenom hovedopptaket tar vi suppleringsopptak ved eventuelt ledige plasser.

Her kan du søke om barnehageplass:

https://barnehage.visma.no/enebakk

 

Nylende barnehage sine vedtekter:

Vedtekter Nylende Barnehage

 

Informasjonshefte:

Informasjonshefte

 

Tilvenning:

TILVENNING I BARNEHAGEN

 

Søknad om redusert foreldrebetaling:

https://www.enebakk.kommune.no/redusert-foreldrebetaling.350692.no.ht