Hvem er vi?

Nylende Barnehage er en privateid 5 avdelings barnehage, som er medlem av PBL-A. Vi har tilsammen 79 plasser for barn mellom 1 og 6 år. Barnehagen ble bygget i 1993/ 2002, og består av 2 bygg. Hvert bygg har atskilte utelekeplasser. Sommeren 2015 oppgraderte vi den ene utelekeplassen vår, med fokus på blant annet allsidighet, fantasi og kreativitet, rollelek og motorisk utfoldelse.

Vi er 25 ansatte i alderen 20- 62 år. Personalet er stabilt, mange har jobbet her i en årrekke. Vi har bred kompetanse; utdannede barnehagelærere, flere med videreutdanning i veiledning, spesialpedagogikk og styrerutdanning. Vi har ansatte med COS- P sertifisering. Overvekten av de pedagogiske medarbeiderene våre har fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og mange har lang erfaring i arbeid med barn.

Vi er opptatt av å drive en barnehage med høy kvalitet på tilbud og innhold. 

Vi er opptatt av trygghet og god tilknytning. Barnehagen skal ha et godt psykososialt miljø.

Vi er opptatt av at barna er del av et fellesskap og å gi barna gode forutsetninger for å lykkes i sosialt samspill. Vi er opptatt av barns språklige utvikling.

Vi er opptatt av et godt foreldresamarbeid. Vi jobber for å ha en god dialog med foreldrene og tar deres ytringer og innspill på alvor. 

Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø der de ansatte opplever arbeidsplassen sin som et godt sted å være.

Les mer utfyllende i barnehagens årsplan, som ligger under fanen "Dokumenter og aktuelt".