Barn i fokus

Nylende barnehage sin pedagogiske plattform er summen av barnehagens visjon, verdier, væremåter og barnesyn.

Vår visjon er: "Barn i fokus"

Vi jobber for å gi barna trygghet og forutsigbarhet, en god selvfølelse, gi barna mange gode, læringsrike opplevelser og erfaringer og opptre som engasjerte og anerkjennende voksne. 

Vårt barnesyn er: "Jeg er meg og jeg duger"

Vår grunnleggende holdning til barn er at hver enkelt skal føle seg bra nok som det er. Det er de voksnes ansvar å jobbe for at barnet blir den beste utgaven av seg selv. 

Våre verdier er: "Trivsel" "Ivareta" og "Ansvarlig"

Trivsel- vi har det godt sammen

Ivareta- vi bryr oss om og tar vare på hverandre

Ansvarlig- vi tar ansvar og gjør det som forventes av oss

Det er de ansattes ansvar å følge barnehagens verdier og væremåter. Barnehagens visjon, verdier og barnesyn er grunnlaget for de voksnes holdninger og væremåter.